ČISTENIE PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV

Čistíme priemyselné haly a výrobné priestory, svetlíky, strešné konštrukcie, sekčné vráta, osvetlenie, vykurovacie telesá, všetko technologické vybavenie vnútri aj vonku. Pracujeme i vo výbušnom prostredí.