OSTATNÉ SLUŽBY

Vykonávame všetky druhy čistiacich prác, vrátane čistiacich prác vo výškach. Čistíme priemyselné objekty, historické fasády, pomníky, sochy, náhrobné kamene, odstraňujeme graffiti.