• Dezinfekcia  vnútorných spoločných priestorov ZDARMA pri čistení bytových domov. Dezinfikujeme technológiou TCS RENOX 2303.

OSTATNÉ SLUŽBY

Vykonávame všetky druhy čistiacich prác, vrátane čistiacich prác vo výškach. Čistíme priemyselné objekty, historické fasády, pomníky, sochy, náhrobné kamene, odstraňujeme graffiti.