ČISTENIE STRIECH

Čistenie striech, odkvapov a iných ťažko prístupných miest. Dajte nám len pol dňa a uvidíte ten rozdiel! Požiadajte o cenovú ponuku na čistenie strechy ZDARMA!

Výškové čistenie - strechy, odkvapy a ťažko prístupné miesta

Čistíme akékoľvek výrazné znečistenie. Nánosy v rohoch strechy aj na celom strešnom povrchu, mach, lístie, prach, zelený porast, vtáčí trus.

Tiež vyčistíme upchaté odkvapy a zvody, ktoré zvyšujú zaťaženie strechy. Machové porasty zadržujú vodu a zaťažujú strešnú konštrukciu, rastliny a pleseň predstavujú riziko aj pre fasádu a dlažbu okolo domu. Objednať si môžete čistenie ihneď, alebo mimo sezóny so zľavou.

Výškovú techniku ​​si požičiavame od zmluvných partnerov za najlepšie ceny, máte tým u nás záruku najlepších cien výškového čistenia na trhu.

Pravidelná údržba domu - umývanie striech

Umývame všetky typy striech, pálené a betónové tašky, eternit, plech, asfaltové šindle, v rámci odporúčanej pravidelnej údržby každých 5 – 10 rokov.

Používame tlakovú vodu a chemické prostriedky na odstránenie všetkých nečistôt a nánosov. Na záver aplikujeme antimikrobiálne nástreky.

Na umyté strechy poskytujeme záruku 5, 10 až 15 rokov podľa typu zvolenej ochrany (hydrofóbna alebo fungicidná). 

Čistenie striech - technologický postup

Čistenie striech švédskym systémom TRION je vysoko účinné a má dlhodobý účinok. Technologický postup čistenia strechy spočíva v nasledovných krokoch. Najprv sa plocha, ktorá sa bude čistiť navlhčí, aby sa "koreňový" systém (machy, riasy a lišajníky) zmäkčili (cca 1 hod.). Na strechu sa následne nanesie biologicky neškodný čistiaci roztok, ktorý sa nechá pôsobiť cca 30 minút až 1 hodinu. 

Po opísanom odbornom umytí strechy nasleduje oplach tlakovou vodou (odspodu - nahor) pod tlakom max. 130 barov. Tento tlak a vzdialenosť nepoškodia štruktúru skladby strechy. Ak je znečistenie veľmi vysoko, tak tento proces nanášania čistiaceho roztoku a umývania strechy sa dá zopakovať. Čistiaci roztok je plne biologicky odbúrateľný a neškodí okolitým trávnatým porastom. Po vyschnutí povrchu sa aplikuje fungicídny ochranný a konzervačný roztok, ktorý vytvorí bariéru proti ďalšiemu rastu machu či plesní (na streche je neviditeľný). 

Po takejto aplikácii čistenia je strechy či strecha chránená na dobu cca 5 až 10 rokov. Švédske prípravky TRION sú veľmi účinné a zároveň šetrné k životnému prostrediu. Sú naozaj vysoko účinné a je preukázané, že po dôkladnom umytí odstránia 100% všetkých biopovlakov na povrchu strechy. 

Čistenie striech od machov, rias a biopovlakov

Nezáväzná obhliadka

Prídeme kamkoľvek na skúšku zadarmo

Na mieste u vás prevedieme skúšku, takže uvidíte ako bude vyčistená plocha vyzerať.

Ihneď vám pripravíme cenovú kalkuláciu a ponúkneme termín vykonania prací.

Sami sa rozhodnete, či máte na základe bezplatnej obhliadky záujem o naše služby. 

Nezáväzná objednávka