Nenechajte si zmariť vašu investíciu!

K základnému. úspechu, aby bola vaša fasáda krásna a opäť žiarila, vedie iba jedna cesta - DÔKLADNÉ UMYTIE. 

K profesionálnemu čisteniu rôznych druhov fasád sa osobne venujem 19 rokov po celej Českej a Slovenskej republike. Odporúčame vyhnúť sa nešetrným postupom, mapám a fľakom, ktoré po zásahu amatérskymi firmami zostanú na fasáde.

Vaša investícia do obnovy fasády bola určite vysoká. Z toho dôvodu si k umytiu a k ochrane zvoľte tých najlepších odborníkov s preukázateľnou dlhoročnou praxou. Firma založená pred 3 rokmi vám nemôže garantovať skúsenosti s 10, alebo dokonca s 20 ročnou zárukou. Platí to poväčšine pre stavebné firmy, ktoré tieto práce doslova odfláknu a pri neúspechu výsledku čistenia sa vám snažia vnútiť nový drahší náter.

Čisteniu a problematike znečistených fasád sa venujem od roku 2001 a čoraz častejšie sa stretávam s neodbornosťou firiem pri čistení a opravách, čiže opätovnom čistení fasád po neprofesionálnych firmách.

S prianím pekného dňa

Andrej Wiedermann

technik spoločnosti AWCLEAN s.r.o.

Myslíte, že vaša fasáda nie je po umytí taká, ako ste očakávali?

Kontaktujte nás!

Zdarma prídeme, zistíme a otestujeme stav čistoty vašej fasády a zostatky biopovlakov.